Chính Sách Chất Lượng

Công ty TNHH in bao bì Cao Việt cam kết cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tem nhãn bao bì hoàn thiện, thường xuyên cải tiến để luôn thỏa mãn sự mong đợi của bạn hàng.

Mục Tiêu Chất Lượng

Cao Việt thỏa mãn bạn hàng theo 4 mục tiêu chính:

– Chất lượng ổn định

– Gíá cả phù hợp

– Giao hàng đúng hạn

– Dịch vụ hoàn thiện

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) giúp nâng cao năng suất tổng thể và làm đòn bẩy quản lý chất lượng, cụ thể:

– Sắp xếp chuỗi cung ứng từ thu mua, quy trình đặt mua hàng từ bạn hàng, sản xuất và tồn kho.

– Hoàn thành công việc đúng thời hạn với sự giám sát tốt hơn.

– Cải thiện dịch vụ khách hàng khi đưa ra quyết định nhanh chóng bằng báo cáo và phân tích dễ sử dụng.

ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng

Thể hiện khả năng của in ấn Cao Việt có thể cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định và pháp luật hiện hành.

Gia tăng sự thỏa mãn của bạn hàng thông qua ứng dụng hệ thống hiệu quả bao gồm các quy trình nhằm cải tiến liên tục cho hệ thống và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, các quy định pháp luật

ISO HACCP –CHỨNG NHẬN HACCP

Việc sản xuất bao bì và vật liệu đóng gói an toàn là một phần quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm.

Chứng nhận Haccp cho bao bì thực phẩm bao gồm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phân tích mối nguy. Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản xuất bao bì và vật liệu đóng gói an toàn.

Khi bao bì đạt chuẩn HACCP là được kiểm định chặt chẽ, hạn chế tối đa mối nguy về an toàn

ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường

Trên tinh thần “CẢI THIỆN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”, chúng tôi cam kết xây dựng, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau đây:

– Tuân thủ triệt để các qui định pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường công ty.

– Luôn xem xét cải tiến trong mọi hoạt động, tích cự triển khai các mục tiêu và chương trình cải tiến nhằm hoàn thiện hệ thống môi trường.

– Bảo vệ môi trường bằng cách kiểm soát tốt vấn đề chất thải, tài nguyên và sự cố môi trường thông qua thực hiện các biện pháp kiểm soát điều hành thích hợp và giám sát có hiệu quả.

– Tăng cường công tác đào tạo và thông tin môi trường đến nhân viên trong công ty và các bên liên quan, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu của hệ thông quản lý môi trường.

– In ấn Cao Việt mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn.

ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Môi trường an toàn cho người lao động là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của công ty. Bởi, con người chính là nguồn lực chủ yếu cho quá trình sản xuất . Vì vậy, việc bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động là việc làm hết sức cần thiết.

Hệ thống quản lý cung cấp các yêu cầu và khuôn khổ nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn cho người lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc, đồng thời tạo nên một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật từ môi trường làm việc.

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ BẠN HÀNG

Thông tin giải đáp cho bạn hàng trong thời gian nhanh nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu bạn hàng.

Kế hoạch bảo mật thông tin của bạn hàng đối với những mặt hàng lần đầu tung ra thị trường hoặc những chương trình khuyến mãi.