SẢN PHẨM CHI TIẾT
+ MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Biểu mẫu còn có các tên gọi khác như mẫu văn bản, mẫu biểu, biểu mẫu form, bộ hồ sơ mẫu, mẫu pháp lý, tài liệu mẫu… được sử dụng rất phổ biến và không thể thiếu trong lĩnh vực hành chính văn phòng và cuộc sống chúng ta.Chúng tôi xin đưa ra một số lý giải sơ bộ về Mẫu văn bản với kỳ vọng giúp người đọc có thể hiểu phần nào về bản chất của biểu mẫu và có định hướng đúng đắn khi sử dụng biểu mẫu.Trong cuộc sống và công việc của chúng ta, do nhu cầu lưu giữ và truyền đạt thông tin giữa người này với người khác nên có rất nhiều thứ đòi hỏi phải thể hiện thành văn bản.Văn bản được cấu thành từ hai phần là phần vật chất chứa thông tin và phần thông tin. Thông tin trong văn bản là tập hợp có hệ thống các ký tự và hình ảnh có nghĩa được chúng ta sắp xếp theo trật tự phù hợp với logic của tư duy. Xét về tổng thể, văn bản luôn mang tính điển hình, hoàn chỉnh và chuẩn.Và trong trường hợp này, chính xu hướng tham khảo, bắt chước văn bản đã có trước đó là cơ sở cho sự tồn tại của cái gọi là biểu mẫu.

Từ đây, có thể hiểu biểu mẫu là cái đại diện cho các thuộc tính như tính tiền lệ, điển hình, định khung, áp dụng nhiều lần để trên cơ sở đó người sử dụng mẫu tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hoặc sáng tạo văn bản mới mà không phải là sự áp dụng máy móc, dập khuôn

SẢN PHẨM MỚI