SẢN PHẨM CHI TIẾT
+ MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Khi bạn có nhiều tài liệu với nhiều kích thước khác nhau cần gửi cho khách hàng. Bạn cần một cặp tài liệu chuyên nghiệp mang phong cách riêng. Bìa đựng hồ sơ giúp khách hàng nhận biết đó là tập tài liệu của bạn và giúp các tài liệu trong đó sắp xếp có tổ chức, tránh bị thất lạc khi khách hàng đọc nó.

Liên hệ: 0987 401 117 - 0166 489 9609
SẢN PHẨM MỚI