In Offset

 In offset ngày nay đã trở nên phổ biến trong ngành in . Các thiết bị máy móc đều phân loại theo từng chức năng. Sản phẩm in đa dạng

 

In Flexo

Nếu in offset phát triển mạnh trong việc in bao bì giấy thì tem nhãn hàng hóa lại phất triển mạnh bởi lỉnh vực in flexo . Mỗi lĩnh vực đều có thế mạnh riêng

SẢN PHẨM MỚI